Công nghệ

Chuyên mục: Quản lý giao thông công cộng

04 THÁNG 7 , 2018

 Trụ xe Buýt điện tử e-Bus đã được 319 Miền Nam phát triển với TTQL GTCC TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bền vững, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường