Công nghệ

Động lực xây dựng cho xã hội hiện đại

04 THÁNG 7 , 2018

 Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đang bước đầu xây dựng mô hình đô thị thông minh